Kontakta Michael Nielsen
In English, please
SAJTEN UPPDATERAD 2016-10-27
« Föregående referens

— Att inte längre fokusera på toleransgränserna är ett annat sätt att tänka, säger Eskil och Dan. Ett vanligt mätprotokoll visar bara hur just de uppmätta detaljerna ligger till, medan SPS även visar det som producerats mellan mätningarna. Därför upplever många operatörer en helt annan medvetenhet i sitt arbete, jämfört med tidigare då man trodde sig veta hur allt låg till. Det är lite som att upptäcka en ny värld och vi har ett helt annat underlag för att åstadkomma förbättringar i processen!


Janos Topcov använder SPS som operatör. Dan Karlsson och Eskil Johansson är mättekniker som stöttar och hjälper till med SPSinförandet vid SAPA Komponenter i Vetlanda.

Ledningens engagemang är viktigt

— Vi har försökt föra in SPS vid ett flertal tillfällen, men inte lyckats få någon kontinuitet i arbetet, säger Kjell Björklund som är kvalitetschef på SAPA Komponenter AB i Vetlanda. Vi har oftast satsat på några nyckelanvändare som skött införandet och allt arbete har då kretsat kring dessa. Resultatet blev att det efter ett tag lades in mätvärden i vårt dåvarande statistikprogram men utan efterföljande utvärdering.

— I slutet av 2007 tog vi hjälp av Nielsen Consulting för införandet, forsätter Kjell. Alla operatörer utbildades och datorer med en operatörsvänlig programvara placerades vid respektive arbetsplats. Operatörerna fick även handledning vid SPSdatorn, medan mätteknikerna blev nyckelanvändarna som bl. a. hjälper operatörerna med analys av XR-diagrammen.

Under våren 2008 ökades engagemanget ytterligare:

Mastec
Valeo
Parker
Haldex
Finnveden Powertrain AB