Kontakta Michael Nielsen
In English, please
SAJTEN UPPDATERAD 2016-10-27

Vanliga frågor om SPS

1. Varför ska vi använda SPS i mitt företag? »

2. Var ska vi börja använda SPS i min verksamhet? »

3. Vad uppnår vi med SPS? »

4. Kan vi införa SPS utan förberedelser? »

5. Vad är MSA?
»

6. Vad ska vi tänka på inför en SPS-uppstart? »

7. Vilken mjukvara ska vi använda? »

8. Vad är skillnaden att producera med resp utan SPS? »

9. Var i styrdiagrammet ska styrgränserna placeras? »

10. Vilket duglighetstal ska vi ha som minkrav? »

11. Vi har små serier. Har vi någon nytta av SPS? »


12. Med vilket intervall ska vi mäta provgrupperna? »


13. Vad är skillnaden mellan tolerans- och styrgränser? »


14. Är det meningsfullt att styra processen då maskindugligheten är för låg? »

 

Fråga 1. Varför ska vi använda SPS i mitt företag?

Behövs SPS i ditt företag? Om något av följande påståenden stämmer in i ditt företag kan SPS hjälpa er att bli bättre:

• Operatörerna mäter enstaka detaljer och justerar processen med ledning av det uppmätta värdet.

• Din kund hittar detaljer där ett mått eller egenskap ligger utanför toleransgränserna.

• Produktionen är inte nöjd med maskinparkens kvalitet.

• När din kund hittar detaljer där ett mått eller egenskap ligger utanför toleransgränserna brukar problemet lösas genom att minska toleransområdet för det aktuella måttet.

• I ditt företag är allkontroll lösningen då nästa kund hittar felaktiga detaljer.

• I ditt företag anser ni att era kunder får lika bra detaljer oavsett var i toleransområdet de ligger.