Kontakta Michael Nielsen
In English, please
SAJTEN UPPDATERAD 2016-10-27

Vanliga frågor om SPS

1. Varför ska vi använda SPS i mitt företag? »

2. Var ska vi börja använda SPS i min verksamhet? »

3. Vad uppnår vi med SPS? »

4. Kan vi införa SPS utan förberedelser? »

5. Vad är MSA?
»

6. Vad ska vi tänka på inför en SPS-uppstart? »

7. Vilken mjukvara ska vi använda? »

8. Vad är skillnaden att producera med resp utan SPS? »

9. Var i styrdiagrammet ska styrgränserna placeras? »

10. Vilket duglighetstal ska vi ha som minkrav? »

11. Vi har små serier. Har vi någon nytta av SPS? »


12. Med vilket intervall ska vi mäta provgrupperna? »


13. Vad är skillnaden mellan tolerans- och styrgränser? »


14. Är det meningsfullt att styra processen då maskindugligheten är för låg? »

 

Fråga 7. Vilken mjukvara ska vi använda?

Det finns flera programvaror och det är stor skillnad på dem. Samma formler ligger bakom uträkningarna av styrgränser, duglighetstal osv, men presentationssättet skiljer sig mellan de olika programvarorna.

SPS är främst operatörens verktyg och det är operatören som ska mäta och styra processen, det är operatören som tolkar styrdiagrammen. Minimikrav på en bra programvara är:

• Styrdiagrammet ska vara lätt att läsa.
• Åtgärder i processen ska lätt kunna härledas till den aktuella processförändringen i styrdiagrammet.
• Varje provgrupp ska ha en egen och tydlig tidsangivelse.
• Trender och styrregler ska vara lätta att se.

Dessutom är själva mätinsamlingen ett kapitel för sig. Det finns programvaror som automatiskt väljer rätt artikel och mått när operatören börjar mäta och det finns programvaror där mätvärdena ska matas in via tangentbordet.

Väljer du Nielsen Consulting vid införandet, får du låna en pedagogisk och mycket lättanvändlig programvara under handledningstiden.