Kontakta Michael Nielsen
In English, please
SAJTEN UPPDATERAD 2016-10-27

Vanliga frågor om SPS

1. Varför ska vi använda SPS i mitt företag? »

2. Var ska vi börja använda SPS i min verksamhet? »

3. Vad uppnår vi med SPS? »

4. Kan vi införa SPS utan förberedelser? »

5. Vad är MSA?
»

6. Vad ska vi tänka på inför en SPS-uppstart? »

7. Vilken mjukvara ska vi använda? »

8. Vad är skillnaden att producera med resp utan SPS? »

9. Var i styrdiagrammet ska styrgränserna placeras? »

10. Vilket duglighetstal ska vi ha som minkrav? »

11. Vi har små serier. Har vi någon nytta av SPS? »


12. Med vilket intervall ska vi mäta provgrupperna? »


13. Vad är skillnaden mellan tolerans- och styrgränser? »


14. Är det meningsfullt att styra processen då maskindugligheten är för låg? »

 

Fråga 10. Vilket duglighetstal ska vi ha som minkrav?

Det är mycket viktigare att komma igång med processtyrningen, än att fastna i diskussioner om vilket duglighetstal som är det rätta. Att börja använda statistisk processtyrning gör nämligen att operatörerna får ett gemensamt sätt att se på processen, och det kan många gånger ge en tillräcklig kvalitetsökning.

Det vanligaste minkravet är Cpk 1,33.


Fråga 11. Vi har små serier. Har vi någon nytta av SPS?

Förmodligen. Vid små serier får du inte lika lätt den långsiktiga nyttan med SPS, men använder du SPS så centrerar du processen från allra första början, och därigenom kan du ha räddat kvaliteten på hela den korta serien.

Om mjukvaran stödjer det kan du fylla på med nästa korta serie och då kan du se trender på längre sikt, trots att varje enskild serie är kort.