Kontakta Michael Nielsen
In English, please
SAJTEN UPPDATERAD 2016-10-27

Vanliga frågor om SPS

1. Varför ska vi använda SPS i mitt företag? »

2. Var ska vi börja använda SPS i min verksamhet? »

3. Vad uppnår vi med SPS? »

4. Kan vi införa SPS utan förberedelser? »

5. Vad är MSA?
»

6. Vad ska vi tänka på inför en SPS-uppstart? »

7. Vilken mjukvara ska vi använda? »

8. Vad är skillnaden att producera med resp utan SPS? »

9. Var i styrdiagrammet ska styrgränserna placeras? »

10. Vilket duglighetstal ska vi ha som minkrav? »

11. Vi har små serier. Har vi någon nytta av SPS? »


12. Med vilket intervall ska vi mäta provgrupperna? »


13. Vad är skillnaden mellan tolerans- och styrgränser? »


14. Är det meningsfullt att styra processen då maskindugligheten är för låg? »

 

Fråga 6. Vad ska vi tänka på inför en SPS-uppstart?

• Är du chef ska du vara klart medveten om att din attityd är mycket viktig. Det är inte du som ska använda SPS i ditt arbete, men din attityd till SPS kan leda till att det inte blir gjort.

• En tydlig och logisk programvara som hjälper, istället för att försvåra för operatören, är viktig.

• Att styra endast det sista tempot i en process, kan göra att man missar störningar tidigare i kedjan.

• Att använda SPS är att ändra tankesätt; man ser hela processen istället för enstaka detaljer. Fokusera därför på att ändra gamla beteenden, istället för att fastna i tekniska diskussioner.

• Se till att alla förstår vad SPS handlar om.

Nielsen Consultings SPSutbildning fokuserar på att motivera personalen, samtidigt som prissättningen är sådan att hela avdelningar kan lära sig SPS till en låg kostnad per anställd.