Kontakta Michael Nielsen
In English, please
SAJTEN UPPDATERAD 2016-10-27

Vanliga frågor om SPS

1. Varför ska vi använda SPS i mitt företag? »

2. Var ska vi börja använda SPS i min verksamhet? »

3. Vad uppnår vi med SPS? »

4. Kan vi införa SPS utan förberedelser? »

5. Vad är MSA?
»

6. Vad ska vi tänka på inför en SPS-uppstart? »

7. Vilken mjukvara ska vi använda? »

8. Vad är skillnaden att producera med resp utan SPS? »

9. Var i styrdiagrammet ska styrgränserna placeras? »

10. Vilket duglighetstal ska vi ha som minkrav? »

11. Vi har små serier. Har vi någon nytta av SPS? »


12. Med vilket intervall ska vi mäta provgrupperna? »


13. Vad är skillnaden mellan tolerans- och styrgränser? »


14. Är det meningsfullt att styra processen då maskindugligheten är för låg? »

 

Fråga 2. Var ska vi börja med SPS i min verksamhet?

Ett bra ställe att starta, för att uppnå det goda exemplet, kan vara där personalen är extra mottaglig för förändringar eller där processen är extra lätt att styra.

Få fler tips om att komma igång (nytt fönster) »

Fråga 3. Vad uppnår vi med SPS?

De omedelbara effekterna är att varje operatör läser processen på samma sätt. Processen styrs i rätt tid, av rätt orsak och mot rätt mål. Kassationen minskar snabbt och nästa kund i kedjan får bättre kvalitet.

Efter ett tag upplever majoriteten av operatörerna mindre stress. Minskningen av kassationen kommer att fortsätta. Det betyder minskade kostnader för att hantera fel och minskat behov av slutavsyning. Försämringar i maskiner eller processen upptäcks tidigt.

Några av de mer långsiktiga resultaten är färre reklamationer och garantiåtaganden, ökat förtroende hos kunden, företagets processkunskap ökar och man ökar vinsten per arbetad timme.