Kontakta Michael Nielsen
In English, please
SAJTEN UPPDATERAD 2016-10-27

Vanliga frågor om SPS

1. Varför ska vi använda SPS i mitt företag? »

2. Var ska vi börja använda SPS i min verksamhet? »

3. Vad uppnår vi med SPS? »

4. Kan vi införa SPS utan förberedelser? »

5. Vad är MSA?
»

6. Vad ska vi tänka på inför en SPS-uppstart? »

7. Vilken mjukvara ska vi använda? »

8. Vad är skillnaden att producera med resp utan SPS? »

9. Var i styrdiagrammet ska styrgränserna placeras? »

10. Vilket duglighetstal ska vi ha som minkrav? »

11. Vi har små serier. Har vi någon nytta av SPS? »


12. Med vilket intervall ska vi mäta provgrupperna? »


13. Vad är skillnaden mellan tolerans- och styrgränser? »


14. Är det meningsfullt att styra processen då maskindugligheten är för låg? »

 

Fråga 8. Vad är skillnaden mellan att producera med eller utan SPS?

Den omedelbara praktiska skillnaden med att använda SPS är:

• Att man mäter minst tre detaljer i följd (provgrupp) ur maskinen. Medelvärdet av de tre detaljernas mått och avståndet mellan högsta och lägsta uppmätta värde, noteras i ett styrdiagram. I diagrammet ser man lätt om processen behöver åtgärdas eller inte.

• En eventuell åtgärd markeras i diagrammet.

• En ny provgrupp tas efter åtgärden.

Det är mycket vanligt att man efter ett tag upptäcker att man tidigare mätt och justerat processen i onödan. Därför blir också den vanligaste effekten att man med SPS mäter och styr processen mer sällan än tidigare, samtidigt som kassationen minskar och kvaliteten ökar.