Kontakta Michael Nielsen
In English, please
SAJTEN UPPDATERAD 2016-10-27

Vanliga frågor om SPS

1. Varför ska vi använda SPS i mitt företag? »

2. Var ska vi börja använda SPS i min verksamhet? »

3. Vad uppnår vi med SPS? »

4. Kan vi införa SPS utan förberedelser? »

5. Vad är MSA?
»

6. Vad ska vi tänka på inför en SPS-uppstart? »

7. Vilken mjukvara ska vi använda? »

8. Vad är skillnaden att producera med resp utan SPS? »

9. Var i styrdiagrammet ska styrgränserna placeras? »

10. Vilket duglighetstal ska vi ha som minkrav? »

11. Vi har små serier. Har vi någon nytta av SPS? »


12. Med vilket intervall ska vi mäta provgrupperna? »


13. Vad är skillnaden mellan tolerans- och styrgränser? »


14. Är det meningsfullt att styra processen då maskindugligheten är för låg? »

 

Fråga 12. Med vilket intervall ska vi mäta provgrupperna?

Det är ganska vanligt att man bestämmer fasta mätintervall, t.ex. en provgrupp per timme. Det fungerar dock inte alltid ihop med SPS: Processen är levande och det mätintervall som är rätt, t.ex. under den tid en maskin bygger upp värme, är förmodligen inte rätt mätintervall då maskinen uppnått sin temperaturjämvikt. Ett annat exempel är efter skärbyte, då initialförslitningen kan kräva tätare mätintervall.

Om fasta mätintervall används är risken mycket stor att operatören ser sig tvungen att mäta enstaka detaljer mellan provgrupperna och därigenom misstolka resultatet. Operatören kan därför komma att styra processen med fel beslutsunderlag.

Ett tips är att till en början mäta provgrupperna tätare än man tänkt sig. Efter en tid kommer operatören att hitta ett passande mätintervall.