Kontakta Michael Nielsen
In English, please
SAJTEN UPPDATERAD 2016-10-27

Vanliga frågor om SPS

1. Varför ska vi använda SPS i mitt företag? »

2. Var ska vi börja använda SPS i min verksamhet? »

3. Vad uppnår vi med SPS? »

4. Kan vi införa SPS utan förberedelser? »

5. Vad är MSA?
»

6. Vad ska vi tänka på inför en SPS-uppstart? »

7. Vilken mjukvara ska vi använda? »

8. Vad är skillnaden att producera med resp utan SPS? »

9. Var i styrdiagrammet ska styrgränserna placeras? »

10. Vilket duglighetstal ska vi ha som minkrav? »

11. Vi har små serier. Har vi någon nytta av SPS? »


12. Med vilket intervall ska vi mäta provgrupperna? »


13. Vad är skillnaden mellan tolerans- och styrgränser? »


14. Är det meningsfullt att styra processen då maskindugligheten är för låg? »

 

 

Fråga 4. Kan vi införa SPS utan förberdelser?

Ja faktiskt! Du kan utan vidare föra in SPS-tänkandet och redan det kan leda till stora besparingar. Däremot kan det bli så att duglighetstalet du får, om t ex mätsystemets onoggrannhet är för stor, inte stämmer överens med verkligheten.


Fråga 5. Vad är MSA?

MSA betyder mätsystemanalys och är ett sätt att utvärdera mätsystemets spridning i förhållande till toleransen, eller ännu bättre i förhållande till processpridningen. Om mätsystemet varierar mycket i förhållande till processen finns risken att man tror att processen har ändrat inställning, när det i själva verket är mätsystemets variation som ger utslag.