Kontakta Michael Nielsen
In English, please
SAJTEN UPPDATERAD 2016-10-27

Vanliga frågor om SPS

1. Varför ska vi använda SPS i mitt företag? »

2. Var ska vi börja använda SPS i min verksamhet? »

3. Vad uppnår vi med SPS? »

4. Kan vi införa SPS utan förberedelser? »

5. Vad är MSA?
»

6. Vad ska vi tänka på inför en SPS-uppstart? »

7. Vilken mjukvara ska vi använda? »

8. Vad är skillnaden att producera med resp utan SPS? »

9. Var i styrdiagrammet ska styrgränserna placeras? »

10. Vilket duglighetstal ska vi ha som minkrav? »

11. Vi har små serier. Har vi någon nytta av SPS? »


12. Med vilket intervall ska vi mäta provgrupperna? »


13. Vad är skillnaden mellan tolerans- och styrgränser? »


14. Är det meningsfullt att styra processen då maskindugligheten är för låg? »

 

Fråga 13. Vad är skillnaden mellan tolerans- och styrgränser?

En viktig skillnad mellan tolerans- och styrgränser är att toleransgränserna används för att avgöra om enskilda tillverkade detaljer är godkända. Styrgränserna används däremot tillsammans med medelvärden för att styra tillverkningsprocessen.

En av riskerna med att använda toleransgränser som kontrollmetod under pågående produktion är att när du finner en detalj som ligger nära toleransgränsen, reagerar du för sent. Sannolikheten är stor att du redan under en tid, då och då, producerat utanför toleransgränsen.

Styrgränsernas uppgift är dels att centrera processen runt målvärdet som i regel är det samma som toleransmitt, dels att visa var gränsen för en stabil process går, vilket betyder att du i princip inte har någon anledning att reagera förrän du hamnar utanför styrgränserna.

Styrgränserna uppfattas ibland felaktigt som snäva, speciellt i förhållande till toleransgränserna. Styrgränserna följer processen, de är framräknade med hjälp av mätvärden från den aktuella processen och fungerar som hjälplinjer för att styra densamma. Styrgränserna kan alltså inte, och ska inte heller, ersätta toleransgränserna.